Белот - правила

belot rulesБридж-белотът, или по популярен като белот, е игра на карти, която е много  разпространена в България. Белотът е разпространен също и в някои части на Гърция и Югославия.
Играе се от четирима души, които образуват два отбора по двама души. Белот се играе се с 32 карти. Целта на играта е да се съберат максимално бързо 151 точки.

Играта белот протича на 4 етапа:

 


Раздаване. Раздават се по посока обратна на часовниковата стрелка първо по три карти, а после по още две карти на всеки играч.
Анонсиране. Играчът вдясно на раздаващият анонсира пръв. Той може да избира между шест различни анонса. Най-ниска сила в  играта белот имат анонсите на козов цвят. Силата на цветовете в играта белот е следната – спатия, каро, купа пика. При игра на боя при белот силата на картите от козовия цвят е (от най-ниската към най-високата) и съответно точките който носи е: 7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20. Силата и стойността на некозовите цвете е следната: 7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11.
Основно правило в играта белот е правилото за задължително отговаряне на цвета. Всеки играч е длъжен да даде карта от същия цвят игран от първия играч. Ако няма такава карта и не се изисква козова карта, то той е задължен да играе цака и да играе козова карта. Ако няма карта да отговори и козова карта, то той може да играе произволна карта. Друго основно правило е правилото за качване. То важи само за козовата боя, а за другите бои не е задължително.


Следващият по сила анонс е “Без коз”. При него реда и стойността на картите за всичките бои е: 7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11. При този вариант на игра не важат анонсите (по долу) и правилото за качване не е валидно. Правилото за отговаряне на цвета е валидно.
Най-силният вариант на игра е “Всичко коз”. При него реда и стойността на картите е: 7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20. Правилата за отговаряне и качване са в сила.
Освен тези варианти играчите могат да обявяват  пас, контра и реконтра. Пас може да се обяви във всеки момент от играта. Контра може да се обяви след анонс на противниковия отбор. В този вариант на игра точките се удвояват, а победилият отбор взема всичко. Реконтра може да се обяви при обявена контра от противниковия отбор. При този вариант точките се учетворяват, а победилият отбор взема всичко.
Анонсирането приключва след три последователни “Пас” обяви.
След края на анонсирането се раздават по още три карти на играч и съответно всеки играч има по осем карти.

Разиграване. Целта на играчите е да съберат колкото се може повече “ръце” и съответно повече точки от карти. Ако се играе на козова игра или всичко коз в началото на играта всеки играч може да обяви следните анонси:

Терца: Три последователни по стойност карти. Терцата носи 20 точки. Ако има обявени терци и от двата отбора, важат терците на отбора с най-висока такава, т.е. такава терца завършваща на най-висока карта. При равни най-високи терци в двата отбора отпадат всички терци. Изключение е ако някой от отборите има по висок анонс.
Петдесет: Представлява четири последователни карти и носи 50 точки. При обявени “петдесет” от двата отбора важи по-високото (завършващо на по-висока карта). Този анонс унищожава и противниковите терци.
Сто: Пет последователни карти и носи на отбора 100 точки. При обявени “сто” от двата отбора важи по-високото (завършващо на по-висока карта). Този анонс унищожава и противниковите “петдесет” и терци.
Каре: Четири еднакви карти, с изключение на седмици и осмици и изброените по долу. Унищожава противниковите по ниски анонси (терца, петдесет, сто от поредни карти). Ако четирите еднакви карти са Q, K, 10, A, то носи 100 точки. Ако е от четири деветки носи 150 точки. Ако са четири J, носи 200 точки. При обявени две карета важи по силното в реда от най-ниското към най-високото Q, K, 10, A, 9, J.
Белот: Белот може да обяви играч който притежава Q и K от една и същи цвят. При игра на боя белот може да се обяви само в козовия цвят. При игра “Без коз” не могат да се обявява белот, както и по горните анонси. При игра “Всичко коз” може се обяви белот във всички цветове. За разлика от другите анонси, които се обявяват на първа карта, белота се обявява при изиграването на първата от двете карти. Белот може да се обяви само при отговаряне на искания цвят или при цакане. На игра “Всичко коз” при неотговаряне не може да се обяви белот.
При разиграването “ръката” взема играчът който е дал най-силната карта. Този играч започва следващата “ръка”. Последната взятка нови допълнителни 10 точки.
Броене. Преброяването се извършва като всеки отбор събере точките от взетите карти и обявените белоти и други анонси. Играчите обявили техния вариант на игра трябва да имат повече точки от другия отбор. В такъв случай двата отбора пишат изкараните от тях точки. Ако обявилият отбор има по малко точки, то другият отбор пише точките от цялата игра. При равен брой точки точките на обявилият отбор остават “висящи”, а необявилият отбор пише своите точки. При следващото разиграване отборът с повече точки пише и “висящите” точки от това разиграване.
Точките който се записват се получават след като точките от играта се разделят на 10. При игра на коз закръглянето става като при резултат завършващ на седем и повече точките се закръглят нагоре. При резултат завършващ на едно до пет се закръглят надолу. При резултат завършващ на шест отборът с повече точки закръгля нагоре, а този с по-малко надолу. При игра на “Без коз” преброените точки се удвояват и след това резултата се дели на десет. При игра във вариант “Всичко коз” закръглянето става като при резултат завършващ на пет и повече точките се закръглят нагоре. При резултат завършващ на едно до три се закръглят надолу. При резултат завършващ на четири отборът с повече точки закръгля нагоре, а този с по-малко надолу.
Ако противниковата ръка не успее да вземе нито една “ръка” спечелилият отбор записва допълнителни 9 точки. Дори и когато в валат загубилият отбор има право да си запише обявените и валидни анонси.
Резултатите от отделните игри се записват и сумират. Когато единият отбор достигне 151 точки той печели играта. Изключение е когато последната игра е “валат”. Тогава се играе до игра в която не е “валат”. Отборът с повече точки след такава игра е победител.

дрехи втора употреба  сребърни бижута  пелетни котли
Общи условия за ползване на услугите в BgOnlineGames